De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Blommaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Bart Blommaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Bart Blommaert

Cumuleo