De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Bossaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door André Bossaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door André Bossaert

Cumuleo