De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Bracaval

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Bracaval
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Bracaval
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Bracaval

Cumuleo