De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Clément Vangindertaelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Clément Vangindertaelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Clément Vangindertaelen

Cumuleo