De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabian Collard

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Fabian Collard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Fabian Collard

Cumuleo