De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Matthias Coninx

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Matthias Coninx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Matthias Coninx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Matthias Coninx

Cumuleo