De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magda Wits

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Magda Wits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Magda Wits

Cumuleo