De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc D'Haene

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Marc D'Haene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Marc D'Haene

Cumuleo