De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Dauwe

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jozef Dauwe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jozef Dauwe

Cumuleo