De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe De Coene

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe De Coene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe De Coene

Cumuleo