De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monica De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Monica De Coninck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Monica De Coninck

Cumuleo