De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert De Cooman

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Norbert De Cooman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Norbert De Cooman

Cumuleo