De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julie de Groote

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Julie de Groote
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Julie de Groote

Cumuleo