De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert De Poorter

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Geert De Poorter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Geert De Poorter

Cumuleo