De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André De Roubaix

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door André De Roubaix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door André De Roubaix

Cumuleo