De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van RaphaŽl De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door RaphaŽl De Vos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door RaphaŽl De Vos

Cumuleo