De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Debaisieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Debaisieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Debaisieux

Cumuleo