De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Debouverie

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Patrick Debouverie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Patrick Debouverie

Cumuleo