De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sigrid Delvaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Sigrid Delvaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Sigrid Delvaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Sigrid Delvaux

Cumuleo