De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Velle

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Peter Velle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Peter Velle

Cumuleo