De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Frédéric Devos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Frédéric Devos

Cumuleo