De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Devriendt

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Ann Devriendt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Ann Devriendt

Cumuleo