De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André du Bus de Warnaffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door André du Bus de Warnaffe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door André du Bus de Warnaffe

Cumuleo