De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Foret

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Gilles Foret
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Gilles Foret

Cumuleo