De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivana Giovannini

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Ivana Giovannini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Ivana Giovannini

Cumuleo