De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Verelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Carl Verelst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Carl Verelst

Cumuleo