De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Heremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Patrick Heremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Patrick Heremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Patrick Heremans

Cumuleo