De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Ivens

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Wim Ivens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Wim Ivens

Cumuleo