De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Jurion

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Bernard Jurion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Bernard Jurion

Cumuleo