De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Labalue

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Labalue
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Philippe Labalue

Cumuleo