De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rose Leirens

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Rose Leirens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Rose Leirens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Rose Leirens

Cumuleo