De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-France Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Marie-France Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Marie-France Léonard

Cumuleo