De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Verstuyft

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Filip Verstuyft
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Filip Verstuyft

Cumuleo