De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Michel

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean Michel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean Michel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean Michel

Cumuleo