De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Minet

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Pierre Minet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Pierre Minet

Cumuleo