De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Moortgat

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Gérald Moortgat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Gérald Moortgat

Cumuleo