De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Naessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Frans Naessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Frans Naessens

Cumuleo