De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gioacchino Ninfa

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Gioacchino Ninfa
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Gioacchino Ninfa

Cumuleo