De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Peremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Vincent Peremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Vincent Peremans

Cumuleo