De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Frédéric Petit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Frédéric Petit

Cumuleo