De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Pitance

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoît Pitance
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoît Pitance
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoît Pitance

Cumuleo