De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Planchard

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Yves Planchard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Yves Planchard

Cumuleo