De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Plasschaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Bart Plasschaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Bart Plasschaert

Cumuleo