De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leen Pollé

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Leen Pollé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Leen Pollé

Cumuleo