De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Rasneur

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Antoine Rasneur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Antoine Rasneur

Cumuleo