De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Veerle Remans

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Veerle Remans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Veerle Remans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Veerle Remans

Cumuleo