De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Rosel

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Peter Rosel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Peter Rosel

Cumuleo