De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ginette Schollaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Ginette Schollaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Ginette Schollaert

Cumuleo