De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Segard

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoît Segard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoît Segard

Cumuleo