De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Kris Smet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Kris Smet

Cumuleo